Esgotadas as entradas para a Final de Copa Princesa

Compartir con

A segunda fas de venda esgotou localidades en só oito minutos

Este venres 22 de xaneiro disputarase no Pazo dos Deportes de Lugo a final de Copa Princesa entre o Leite Río Breogán e HLA Alacante. O aforo para o devandito partido estará reducido a 250 espectadores segundo a normativa vixente.

O CB Breogán quere agradecer o esforzo de todos os seus abonados neste ano tan difícil, dándolles preferencia á hora de poder estar á beira do seu equipo na Final de Copa. Por iso dispuxéronse as seguintes fases de compra:

1ª FASE: VENDA PARA ABONADOS QUE REALIZASEN O ALTA DE ABONADO COMPLETO PARA TODA A TEMPADA

Desde o luns 18, ás 10:00 horas, ata o martes 19 ás 12:00 horas. Esta opción será válida para todos aqueles que completasen o alta de abonado completo antes das 23:59 horas do domingo 17 (a día de hoxe hai un total de 120 rexistrados co abono completo).

2ª FASE: VENDA PARA TODOS OS ABONADOS EN XERAL  

Desde o martes 19 ás 13:00 horas e ata o venres 22, día do partido, ás 13:00 horas.

En caso de quedar algunha entrada sen vender ao finalizar esta segunda fase, informarase na nosapáxina web e poñeranse ao dispor do público en despacho de billetes unha hora antes do inicio do partido.

Zonas e prezos:

O aforo do Pazo distribuirase da seguinte forma:

30 localidades a pé de pista.

O resto de entradas dispoñibles repartiranse entre cada bancada (Miño e Lugo), con 20 localidades dispoñibles en cada unha das zonas grises.

Os fondos permanecerán pechados ao público.

Prezos: Os prezos serán os seguintes:

Cadeiras de pista: 40€

Localidades G Gris (Miño e Lugo): 35€

Localidades xerais (Cadeiras brancas e bancos de bancadas Miño e Lugo): 25€.

 *Na páxina web do Club atópanse ao dispor dos abonados as CondiciónsXerais de compra de entradas para a Final de Copa Princesa 2020/2021. O club resérvase o dereito a calquera modificación das condicións anteriores en caso de publicación de normativa sanitaria diferente.

Esgotadas as entradas para a Final de Copa Princesa

CONDICIÓNS XERAIS COMPRAVENDA DE ENTRADAS PARA CÓPA PRINCESA 2020/2021

Lugo, 22 de xaneiro de 2021

Debido ás circunstancias excepcionais derivadas da situación sanitaria actual debemos dar prevalencia a calquera regulación normativa e de limitación de aforo sobre as condicións xerais de venda aplicables segundo a redacción a data actual. Por iso, en caso de variación na limitación de aforo a partir desta data, levada a cabo polas autoridades competentes, o Club resérvase o dereito para ampliar ou diminuír devandito aforo tomando as medidas pertinentes en canto a devolución de importes pagos e/ou calquera outra respecto diso.

En calquera caso, a compra da entrada para o partido verase condicionada polos seguintes extremos, e sempre acorde á normativa sanitaria correspondente:

·         O número de entradas á venda dispoñibles publícase en función do aforo permitido pola normativa actual a data de redacción do presente documento. Nese sentido, se houbese modificación de aforo polas autoridades competentes, conlevando iso a diminución dos espectadores, computaranse as entradas por orde de adquisición na web ata completar o aforo permitido en total. Será devolto o importe das entradas adquiridas polos espectadores e que finalmente, por exceder o aforo permitido, non poidan acceder ao evento. 

·         Os espectadores poderán ser recolocados en calquera localidade, respectando en todo caso a zona para a que adquiren a entrada.

·         Para a asistencia ao partido será imprescindible mostrar a entrada (en formato papel ou dixital) así como o Documento Nacional de Identidade ou equivalente.

·         A entrada será nominativa e intransferible e o acceso á instalación conlevará a aceptación do Regulamento Interno do Pazo Provincial dous Deportes, regulador do réxime xeral de acceso e permanencia nos espectáculos e eventos deportivos organizados polo CB Breogán, SAD.

·         Prohíbese a duplicación e/ou revenda da entrada, a propósito en todo caso do seu carácter nominativo e intransferible.

·         Cumpriranse en todo momento as condicións de acceso ao recinto fixadas na Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, así como en calquera outra normativa de aplicación no momento do evento.

·         En calquera caso, o Club poderá exercer o Dereito de Admisión.

·         A entrada non poderá ser utilizada para ningún tipo de anuncio ou promoción e outros fins comerciais sen o consentimento escrito do Club.

·         Será obrigatorio mostrar a entrada para o acceso á instalación coa intención de que sexa escaneada e cotexada, e poderá ser solicitada pola organización ou persoal de seguridade durante o encontro en calquera momento.

·         Con base no actual RGPD o titular da entrada autoriza ao Club para que poida conservar todos os datos relacionados na folla de inscrición, podendo en todo caso automatizalos e tratalos para o funcionamento do servizo ofrecido aos seus titulares.

·         A adquisición da entrada supón a aceptación das condicións anteriores, eximíndose o Club de calquera reclamación en consonancia co antecedente.

Esgotadas as entradas para a Final de Copa Princesa

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información