Opcións de compensación de abonos da pasada tempada

Compartir con

O club disporá para os aboados da pasada tempada varias opcións que poderán elixir online entre os días 3 e 10 de agosto

TEXTO CON CONDICIÓNS PARA A DEVOLUCIÓN DA PARTE PROPORCIONAL DO ABONO NON GOZADO DA TEMPADA 19/20

Estimado abonado,

Debido á actual crise sanitaria por todos coñecida e, en consecuencia, á cancelación da tempada deportiva 2019/2020 da liga Leb Ouro, deixou vostede de gozar presencialmente de catro partidos do LEITE RIO Breogán como equipo local, pertencentes ao contido do abono da campaña que comprendía os dezasete encontros de liga regular no Pazo Provincial dous Deportes de Lugo.

Ante esta circunstancia, desde o club creouse un bono virtual por valor do 20% do custo do seu abono da tempada 19/20. Co devandito bono, cada abonado poderá optar a catro opcións diferentes de compensación, podendo soamente seleccionar unha delas, de maneira online a través da nosa páxina web www.cbbreogan.com.

O prazo para optar por calquera das catro opcións habilítase desde o día 3 de agosto ao 10 de agosto No caso de que finalizado o prazo non optase por ningunha das opcións seguintes, entenderase a “1” como a opción elixida por defecto.

⮚ Opción 1: DOAZÓN: Se selecciona esta opción, renuncias expresamente ao importe non consumido do abono, co compromiso do noso patrocinador “Leite Río” de doar o mesmo importe en leite ao Banco de Alimentos. A doazón realizarase de maneira oficial e conxunta por parte de “CB Breogán SAD” e do "Grupo Leite Río SA” quen por iniciativa propia e de maneira altruísta doará, equivalente en leite, o importe do abono non gozado polo socio. Por tanto devandito importe terá un dobre valor: a beneficio do Club e a beneficio do "Banco de alimentos"

 

⮚ Opción 2: COMPRA DE MERCHANDISING CLUB. O bono virtual poderase empregar para compra de calquera produto de merchandising da tenda online, de entre os seleccionados polo club, das tempadas 19/20 e anteriores, obtendo un 25% de desconto en cada produto adquirido ATA ESGOTAR O IMPORTE TOTAL DO BONO VIRTUAL.

⮚ Opción 3: VISITA. Poderá trocar o BONO VIRTUAL COMPLETO pola subscrición a unha actividade de meet and greet consistente no seguinte: Ao longo da nova tempada deportiva 2020/2021 realizaranse visitas guiadas ás instalacións do Club dentro do Pazo Provincial dous Deportes de Lugo, a través das cales un grupo de entre dez e vinte persoas – en función das normas de sanidade vixentes en cada momento-, poderá coñecer a historia do Club: entrar no vestiario do persoal, visitar a sala de prensa, acceder á pista polos corredores interiores seguindo o percorrido que fan os xogadores en cada partido e, finalmente, visitar a sala de vídeo que utiliza o equipo para preparar os seus encontros.

O calendario das devanditas visitas comunicarase con antelación suficiente aos abonados que elixisen esta opción para, por orde de inscrición, incluílos no grupo correspondente segundo dispoñibilidade de datas.

En todo caso o Club resérvase o dereito a modificación do calendario de visitas e/ou cancelación das mesmas, por causas deportivas, sanitarias ou de dispoñibilidade da instalación.

⮚ Opción 4: DESCONTO ABONO. Se selecciona esta opción obterá automaticamente un desconto do 50% do seu bono virtual , (equivalente ao 10% do importe pago do abono desta tempada), para cada unha das dúas próximas campañas deportivas 2020/2021 e 2021/2022, independentemente da categoría na que se participe.

No caso de que seleccionando esta opción finalmente non opte por abonarse a algunha ou ás dúas mencionadas campañas renunciarás á compensación correspondente deixándoa a beneficio do Banco de Alimentos a través do noso patrocinador principal Leite Río.

Notas:

A-A compra de merchandising utlilizando o bono virtual poderá realizarse das seguinte formas:

⮚ Online, accedendo á nosa web www.cbbreogan.com. Poderá identificarse co seu usuario e contrasinal de telo creado, ou crear un novo usuario. Tras efectuar o pago e recibido o envio, o importe correspondente ao 25% da compra SERÁ DEVOLTO E CARGADO AO BONO VIRTUAL

⮚ En canto poidamos abrir as nosas oficinas ao público, atenderémos para realizar in situ a compra dos produtos dispoñibles realizando no momento o desconto do 25% do produto que compre e cargándoo directamente no seu bono virtual.

As condicións xerais de venda san xa as establecidas na tenda Online e presencial, podendo exercitar dita opción número 2 ata o fin de existencias de merchandising de tempadas 19/20 e anteriores e, en todo caso, ata o 30 de xuño de 2021.

B-Ademais, por responsabilidade e seguridade sanitaria, lembrámos que de momento non temos abertas ao público as oficinas sitas no Pazo Provincial dos Deportes, polo que agradecemos que para calquera dúbida contacten mediante correo electrónico á dirección info@cbbreogan.com onde estaremos encantados de atendelos.

ABONOS DA TEMPADA 2020/2021:

En vindeiras datas cando o club dispoña de toda a información sobre calendario completo e de aforos, informarase da campaña de abonos para a tempada 20/21.

Opcións de compensación de abonos da pasada tempada

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información