Convocada a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas

Compartir con

Haberá quorum en segunda convocatoria: o xoves 23 (18:30h.)

O Consello de Admisnitración solicita, debido á situación sanitaria e limitacións de aforos  e por seguridad dos asistentes, que os accionistas interesados en asistir indíqueno enviando un mail a info@cbbreogan.com adxuntando o formulario dispoñible na portada da web oficial antes do 17 de decembro.

Orde do día

Primeiro.- Informe do Presidente.

Segundo.- Estudo e aprobación, no seu caso, das Contas Anuais (Memoria, Balance e Conta de Perdas e Ganancias); proposta de aplicación do resultado correspondente ao exercicio social pechado o 30 de xuño de 2021.

Terceiro.- Aprobación do Orzamento para a Tempada 2021/2022.

Cuarto.- Nomeamento de Auditor de Contas da Sociedade para os tres próximos exercicios.

Quinto.- Elección de membros do Consello de Administración.

Sexto.- Rogos e preguntas.

Sétimo.- Elevación a público, se procede, dos acordos adoptados.

Oitavo.- Aprobación da Acta da Xunta.

ANUNCIO BORME

Formulario_Asistencia
Convocada a Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información