Vive o Río Breogán - Real Madrid desde a Bancada Cabreiroá

Compartir con

Vive o Río Breogán - Real Madrid desde a Bancada Cabreiroá

Segue en redes a @cabreiroa e @cbbreogan en Twitter, Instagram e Facebook, dalle “Like” ás publicacións e comenta por que che gustaria estar na Bancada!

Entra no sorteo dunha experiencia única!

 

BASES DO CONCURSO BANCADA CABREIROÁ

Empresa organizadora
O CB Breogán SAD, con domicilio social en Pazo Provincial dos Deportes Fingoi s/n. 27002, Lugo. CIF: A - 27156496, é o Organizador da Promoción Bancada Cabreiroá (en diante, o Organizador), e pon en marcha o concurso Bancada Cabreiroá incentivando a súa participación a través dun concurso en liña en Twitter, Facebook e Instagram.

Participantes e datas da promoción

Poderán participar na promoción todos os interesados maiores de 18 anos (18 + 1 día) e residentes en España.

A promoción estará vixente entre os días 21 e 28 de Marzo de 2023

Participación e mecánica

Para optar aos premios, os participantes deberán:

Ser seguidores de Cabreiroá na rede que se participe.

Ser seguidores do CB BREOGÁN na rede en que se participe.

Participar segundo se específica na mecánica do concurso

Mecánica: Os interesados deberán dar a gústame ou Like na publicación e ademais facer un comentario de por que motivo gustaríalle gozar da Experiencia.

Cada participante só poderá participar unha vez por cada rede social. No caso de que un participante realice máis dunha participación, só terase en conta a última participación.

Non estarán permitidas as participacións cuxo contido se considere inadecuado, ofensivo, inxurioso, discriminatorio ou que poidan vulnerar dereitos de terceiros, reservándose a entidade organizadora a posibilidade de descualificar aos participantes que incorran niso e de denunciar este contido.

No caso de que non se poida comprobar que o participante é seguidor de Cabreiroá ou do CB Breogán en Facebook, Instagram ou Twitter, a participación considerarase como NON válida.

Período e ámbito de aplicación

O prazo de participación estenderase desde o Martes 21 de Marzo de 2023 nos perfís do club de Facebook, Twitter e Instagram, ata o mércores 28 de Marzo de 2023 ás 10:00 horas.

Premio

En total haberá 10 gañadores e cada un deles gozará a experiencia Bancada Cabreiroá no partido entre o CB Breogány o Real Madrid (Domingo 8 de Abril, 19:00 horas

O gañador resultante poderá convidar a un menor de 16 anos para vivir a experiencia xunto a el.

A selección do gañador do concurso realizarase despois da finalización da votación a través da ferramenta sortea2.com. Incluiranse todos os participantes rexistrados correctamente ata o momento de peche da etapa, é dicir, ás 10:00h das datas fixadas no apartado d. Na realización do sorteo extraeranse 5 suplentes que pasarán a ser gañadores, por estrita orde de extracción, no caso de que o agraciado non poida ser localizado nun prazo de 24 horas.

O premio non se pode trocar por diñeiro.

O premio está suxeito ás condicións e ofertas que se presenten pola empresa provedora do servizo. Non inclúe posibles gastos extras derivados.

O CB Breogán non se responsabiliza #ante calquera anulación ou incidencia do servizo por parte da empresa provedora, podendo substituírse o premio en caso necesario por un equivalente.

Comunicación dos gañadores

O CB Breogán enviará a Cabreiroá os nomes dos gañadores e será esta empresa a que se poña en contacto con eles para informarlles da experiencia Bancada Cabreiroá. O gañador dispoñerá dun prazo máximo de 24 horas desde a notificación, para manifestar, pola mesma vía, se aceptan ou rexeitan o premio e para facilitar os seus datos de contacto (nome, dirección e teléfono). Entenderase que rexeitan o premio se non contestan a mensaxe no prazo de tempo previsto.

Cabreiroá non se fai responsable de non poder contactar co gañador e, por conseguinte, que non se lle poida outorgar o premio por facilitar datos incorrectos e/o por problemas técnicos. En tal caso, o premio pasará ao participante seguinte con mellor dereito. O gañador comunicarase o día de peche da promoción. Así mesmo HIJOS DE RIVERA, S.A.U. e o CB Breogán comunicarán ao público en xeral o nome e os apelidos do gañador mediante as súas redes sociais.

Aceptación das condicións do concurso

A participación no concurso supón a aceptación plena e incondicional destas condicións xerais por parte de cada participante. A Organización se reserva a posibilidade de cambio, modificación ou cancelación do presente concurso por causa xusta. A Organización non será responsable se por causas alleas ou de forza maior, o concurso non puidese levar a cabo nalgún dos seus termos especificados anteriormente, sen outra obrigación para os organizadores, que a publicación da nova mecánica por similares medios aos empregados para a difusión inicial do mesmo.

Datos persoais

A participación nesta promoción supón a autorización de uso ao CB Breogán e HIJOS DE RIVERA, S.A.Ou do nome e imaxe dos participantes agraciados para a publicación da lista de gañadores, e para o caso de que o CB Breogán requiríseo en comunicacións publicitarias ou de índole xornalística respecto diso da promoción.

Vive o Río Breogán - Real Madrid desde a Bancada Cabreiroá

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Rechazar Aceptar Máis información