Comunicado Club Baloncesto Breogán S.A.D.

Compartir con

O Club Baloncesto Breogán, S.A.D., tras a comparecencia pública ante os medios de comunicación que realizou no día de hoxe o Sr. Javier López Muñoz, desmente categoricamente a información vertida por aquel, pasando a expoñer os feitos ocorridos:

1. É rotundamente falso que nin por parte da Dirección Xeral, nin por parte de ningún dos membros do seu Consello de Administración, interceptáronse comunicacións da aplicación de mensaxería móbil Whatsapp nin de ningún outro tipo, nin concernentes ao propio Sr. López Muñoz nin a ningunha outra persoa. 
2. As informacións da suposta conversación á que fai alusión o Sr. López Muñoz mantida co seu representante chegan a coñecemento do Director Xeral, por parte de terceiros alleos ao Club, nun momento determinado da anterior tempada deportiva 2021/2022, sinalándose que se realizan nas mesmas certos comentarios lesivos por parte do Sr. López Muñoz contra varios membros do Consello de Administración do Club. Posteriormente, o Director Xeral chama ao Sr. López Muñoz co fin de contrastar ese suposto feito informado ao propio Director Xeral por parte de terceiros, e este mesmo, durante a tempada 2021/2022, reúnese co Sr. López Muñoz quen, presencialmente, confírmalle motu proprio ao Director Xeral parte do contido desa conversación mantida co seu representante, mostrándolle a aquel, in situ, devandito intercambio de mensaxes a través da aplicación Whatsapp no propio terminal móbil do Sr. López Muñoz.
3. Máis aló do anterior, e ocorrendo os feitos durante a meritada tempada 2021/2022, o Club e o Sr. López Muñoz subscribiron libremente un novo contrato de traballo temporal para a campaña 2022/2023 que, en calquera caso, e como non podía ser doutra maneira, adecuouse salarialmente ao establecido no Convenio Colectivo de aplicación tras a súa entrada en vigor e pola totalidade da tempada.
4. Asímesmo, e ante a aseveración esgrimida de non recibir o Sr. López Muñoz ningún tipo de contacto desde o Club, este último nega con rotundidade tal extremo, confirmando que, entre outras xa comunicadas polo propio Club, tivo claro coñecemento durante a anterior semana do 19 de xuño dunha nova proposta laboral para a campaña deportiva 2023/2024, en calidade de primeiro adestrador axudante, e habéndolla trasladado á súa persoa o propio primeiro adestrador, con total referendo da Dirección Deportiva, pero rexeitando o Sr. López Muñoz dita proposta por causas alleas ás meramente deportivas. 

En todo caso, o Club e a Xunta Directiva resérvanse as actuacións que legalmente procederen en vista do contido das manifestacións realizadas polo Sr. López Muñoz.

Youtube

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Rechazar Aceptar Máis información